Tegyük helyre a dolgokat!
Mit is jelent a nonprofit?

Mit is jelent a nonprofit?

Sokan, sokszor találkoztunk már ezzel a kifejezéssel, pl. Nonprofit Gazdasági Társaság, és még inkább egy alapítvány, egyesület esetében, hiszen minden civil szervezet nonprofit, akkor is, ha nincs az elnevezésében megjelölve.

Mit is jelent a nonprofit szó a gyakorlatban?

Leginkább jogi és adózási szempontból van jelentősége. Bizonyos esetekben adókedvezmény illeti meg a nonprofit szervezeteket, ami függ a szervezet formájától, a cél szerinti és a vállalkozási tevékenységétől, a közhasznú jogállásától, de akár az elért eredmény mértékétől is.

A 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9/F. § értelmében:

(1) A gazdasági társaság nonprofit jellegét a cégnévben a társasági forma megjelölésénél fel kell tüntetni ().

(2) Az a gazdasági társaság minősül nonprofit gazdasági társaságnak, és cégnevében az a gazdasági társaság tüntetheti fel a nonprofit jelleget, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

(3) Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és működtethető. Nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság legfőbb szerve elhatározza a nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködést.

Az alapítványok, egyesületek jellegüknél fogva nonprofit szervezetek, így nevükben nem kell a nonprofit kifejezést feltüntetni.

Termelhet-e profitot egy nonprofit szervezet?

– A válasz: igen!

Hiszen nem az a cél, hogy veszteségesen működjön a nonprofit gazdasági társaság, illetve a civil szervezet. Alaptevékenységéből származó árbevétellel rendelkezhet, sőt vállalkozási tevékenységet is folytathat, természetesen, ha az a céljai megvalósítását nem veszélyezteti.

Mi történik a nyereséggel?

A nyereség (profit) növeli a saját tőkét, vagyis egy állandó körforgással

visszakerül a társaság vagyonába. A lényeg, hogy a nonprofit gazdasági társaságok és a civil szervezetek nem oszthatják fel sem a nyereséget, sem a felhalmozott vagyonukat a tagok között, az minden esetben az alapító okiratban megjelölt cél elérése érdekében használható fel, az alapító okiratban megjelölt vagyonfelhasználás módja szerint. A fel nem használt profit pedig növeli a társaság vagyonát, mint eredménytartalék.