Szolgáltatások

Kisvállalkozások és alapítványok, egyesületek, szakszervezetek részére nyújtunk teljes körű pénzügyi-számviteli szolgáltatást

Szolgáltatások

Szolgáltatások

Teljes körű könyvelés

 • könyvelési bizonylatok feldolgozása,
 • analitikus nyilvántartások vezetése,
 • pályázatok, támogatások munkaszámos könyvelése,
 • bevallások elkészítése, elektronikus beküldése
 • ügyfeleink rendszeres tájékoztatása,
 • pénzügyi kimutatások készítése.

Távkönyvelés

A jövő a digitális könyvelőirodáé, ezért mi is törekszünk a korszerű informatikai megoldásokra.

 • az ország bármely pontján lévő civil szervezet könyvelése, függetlenül a fizikai távolságtól;
 • a kapcsolattartás e-mailen, telefon, futárral, postával, igény esetén személyes találkozás útján is lehetséges;
 • számlák fogadása online számlanyilvántartó modul használatával;
 • bizonylatok fogadása és küldése jelszóval védett tárhelyre.

Munkaügyi ügyintézés, bérszámfejtés

 • a különböző jogviszonyban foglalkoztatottak be- és kijelentése,
 • a foglalkoztatottak adatainak nyilvántartása,
 • jövedelem számfejtése,
 • költségtérítések elszámolása,
 • adók, járulékok levonása, utalások előkészítése
 • bevallások elkészítése és beküldése.

Tanácsadás

 • a civil szervezeteket érintő jogszabályok,
 • a bírósági nyilvántartások és
 • az adózás minden területén teljes körű tájékoztatást biztosítunk.
 • Napi adminisztrációs ügyintézés, a helyes bizonylatolás,
 • Önkéntes munkavállaló,
 • 1% fogadására való felkészülés, és a
 • kapott 1% felhasználásának feltételeinek ismertetése.
 • Tájékoztatás a különböző jogviszonyokban fizetendő adókról, járulékokró,
 • a kötelező nyilvántartások vezetéséről,
 • az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos kérdésekről.

Kiemelt figyelmet biztosítunk a közhasznú alapítványok, egyesületek jogszabályi megfelelésének, a szükséges bevallások és beszámolók határidőben való beküldésére.

Pályázati elszámolás

 • célokkal és működéssel kapcsolatos pályázatok munkaszámos könyvelése,
 • a pályázatok pénzügyi, könyvelési adatainak kitöltése,
 • a pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatók, kimutatások készítése és rendszeres megküldése.

Hivatali ügyintézés

 • meghatalmazás alapján képviselet biztosítása a hatóságok, hivatalok előtt személyesen, illetve kapcsolattartás elektronikusan,
 • állásfoglalás kérése,
 • e-papír kérelmek beadása és ügyintézése,
 • hivatalos iratok kezelése,
 • adóhatósági (nullás) igazolások beszerzése.

Pénzügyi szolgáltatás

 • a kimenő és bejövő számlák nyilvántartásba vétele,
 • házipénztár vezetése,
 • banki utalások nyomon követése,
 • pénzügyi rendezések előkészítése.

Szabályzatok készítése

Jogszabályban előírt vagy a működés átláthatóságát segítő szabályzatok elkészítése:

 • számviteli politika
 • értékelési szabályzat,
 • számlarend és számlatükör,
 • leltárkészítési és leltározási, valamint selejtezési szabályzat,
 • pénzkezelési szabályzat,
 • munkaügyi szabályzatok,
 • civil szervezet befektetési szabályzata,
 • adatvédelmi szabályzat,
 • iratkezelési szabályzat,
 • adományozási szabályzat,
 • önkéntesek foglalkoztatásának szabályzata,
 • kiküldetési szabályzat.

Civil szervezet alapítása

 • civil szervezetek létrehozásának teljes körű ügyintézése, létesítő dokumentumok elkészítése:
 • alapító okirat,
 • alapszabály,
 • tisztségelfogadó nyilatkozatok,
 • székhelyhasználati engedély,
 • bírósági ügyintézés.

A civil szervezetek bejegyzése iránti kérelem jogi képviselő nélkül beadható, melyben gyakorlott munkatársaink segítenek.

Végelszámolás, megszüntetés

 • végelszámolással kapcsolatos dokumentumok,
 • kimutatások,
 • számviteli beszámolók,
 • záró bevallások elkészítése és beadása.