Mikor fogadhat SZJA 1%-ot az Alapítvány és az Egyesület?

SZJA fogadás

Az egyesületek, alapítványok és közalapítványok akkor lehetnek kedvezményezettek,

  • ha két évvel korábban a bíróság nyilvántartásba vette 
  • ha belföldi székhelyű, 
  • nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez,
  • a létesítő okiratuk szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak, szervezetük pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújtanak.

Az egyesületek, alapítványok, közalapítványok kedvezményezhetősége szempontjából fontos, hogy mely tevékenység közhasznú. A Civil tv.2.§. 20.pontja határozza meg a közhasznú tevékenység fogalmát, mely szerint

közhasznú minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Regisztráció az SZJA 1% fogadásához:

ÁNYK-n keresztül a NAV-hoz lehet regisztrálni xxEGYREG jelű adatlapon, amit azoknak a civilszervezeteknek kell beadniuk, akik igényt tartanak magánszemélyek 1%-os felajánlására, és korábban még nem regisztráltak.

Az adatlapot minden év szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani, ha a szervezet a regisztráció évét követő évtől igényt tart magánszemélyek 1%-os felajánlására. Az előzetes regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. 

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért annak a szervezetnek, aki már regisztrált civil kedvezményezett, nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot.

Az adatlap szeptember 30-ai benyújtási határideje jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást. 

Határidőn túl is benyújtható az adatlap, ha a civil kedvezményezett

jogutódlással megszűnik, vagy a jogutód szervezet a kedvezményezett civilszervezetből vált ki, mivel a jogutód szervezet nem válik automatikusan civil kedvezményezetté, azt jelenti be, hogy már nem felel meg a regisztráció feltételeinek,

másik belföldi pénzforgalmi számlaszámot kíván megjelölni az szja számára felajánlott 1%-ának fogadására.

 SZJA 1% gyűjtése:

A civil szervezeteknek a rendelkezőnyilatkozatok megszerzéséhez meg kell adni az adószámukat azoknak az adózó magánszemélyeknek, akiknek az SZJA 1%-os felajánlására számítanak. 

Ez az eljárás megvalósítható:

  • személyes kapcsolatfelvétellel, 
  • szórólapokkal, 
  • egyéb – jogszabályba nem ütköző – figyelemfelhívással, 
  • hirdetéssel. 

A kedvezményezett reklám- és marketingcélú tevékenységére fordított költségek együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg 10 százalékát, de legfeljebb 10 millió forintot.

Lényeges arra is ügyelni, hogy a kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségként elszámolható összeg együttesen sem haladhatja meg a felhasználás évében felhasznált összeg 25 százalékát, de legfeljebb a 25 millió forintot. 

Az érvényesen regisztrált civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján az Szja 1+1 % menüponton belül érhető el.