Civil szervezetek adózása, bírósági bejegyzést követő kötelezettségek

Civil szervezetek adózása

Mikor válik adóalannyá egy civil szervezet?

A civil szervezet a székhelye szerinti törvényszéken kérheti nyilvántartásba vételét, és egyúttal az adószám és KSH-szám megállapítását. A törvényszéken történő nyilvántartásba vétellel, ezen nyilvántartásba vétel napjával válnak jogi személlyé. E szervezetek a Társasági adó és az egyes adókötelezettségekről rendelkező adótörvények hatálya alá tartozó adózók, valamint a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók.

Milyen kötelezettsége van a civil szervezetnek, mint jogi személynek?

A nyilvántartásba vételről a törvényszék végzésben értesíti az alapítót vagy annak törvényes képviselőjét, amely tartalmazza a nyilvántartásba vétel dátumát.

A nyilvántartásba vételtől számított 15 napon belül a szervezet képviselője bankszámlanyitásra és Cégkapu-regisztrációra köteles.

A Cégkapu-regisztráció megtehető a szervezet törvényes képviselője vagy annak meghatalmazottja által is. A Cégkapu kezelésére a későbbiekben az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy (a továbbiakban: Cégkapumegbízott), vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak (a továbbiakban: Ügykezelők). A Cégkapu-regisztráció online, a cegkapu.gov.hu oldalon, pár perc alatt elkészíthető. Regisztrációkor az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan hiteles dokumentumot, amely a Cégkapu-regisztrációval érintett gazdálkodó szervezet képviseleti jogosultságainak ellenőrzéséhez szükséges.

Ezek a dokumentumok:

 • alapító okirat vagy alapszabály;
 • bejegyző végzés;
 • csatolható még aláírási címpéldány, ami segíti a beazonosítást.

Érdemes még a bejegyzés előtt a szervezet részére könyvelőt választani, hiszen mind a fentiekben felsorolt feladatokban, mind a következő teendők elvégzésében a hozzáértő szakmai segítség elengedhetetlen.

Mivel a szervezet a Számviteli törvény hatálya alá tartozik, így e törvény előírásait kell követni:

 • A szervezet könyvvezetésre és beszámolókészítésre kötelezett, amely lehet egyszeres és kettős könyvvezetés. A beszámolót minden tárgyévet követő év május 31-ig letétbe kell helyezni az illetékes törvényszéknél. Hogy melyiket érdemes választani egy frissen bejegyzett szervezetnek, az sok mindentől függ.
 • Az újonnan alakuló gazdálkodó számviteli politikát és szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatályba lépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni. A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.

Miért van szüksége egy civil szervezetnek adószámra?

Adószám hiányában a szervezet nem tudja megkezdeni a működését, hiszen, mint jogi szervezet, nemcsak a nyilvántartási szám, de az adószám és a KSH-szám is alapvető azonosító, amire a mindennapi működés során szüksége van.

Az adószám első 7 számjegye megegyezik a KSH-szám első 7 számjegyével, ezt hívjuk törzsszámnak. Ez a törzsszám sosem változik, és a jogi és üzletviteli életben számtalanszor szükség van rá a szervezet azonosításához.

Mi történik, ha a bejegyzés során elmulasztottunk adószámot és KSH-számot igényelni?

A civil szervezet nem tudja megkezdeni működését, hiszen nem fogadhat be és nem állíthat ki számlát, így üzletviteli szerződéseket sem köthet. Nem tud indulni pályázatokon, nem foglalkoztathat munkavállalót, sem önkénteseket, ezért fontos, hogy mielőbb pótoljuk az adószám igénylését.

Az adószámot ugyanannál a törvényszéknél lehet igényelni, ahol a bejegyzés megtörtént, méghozzá egy változásbejegyzés iránti kérelem benyújtásával.

Melyek a leggyakoribb adók, amelyek a civil szervezetek működése során felmerülnek?

 • társasági adó,
 • személyi jövedelemadó (speciális szabályok),
 • áfa,
 • társadalombiztosítási járulék,
 • szociális hozzájárulás,
 • illeték.

A civil szervezeteket érintő jogszabályokat megtalálja honlapunkon:

 OPEN KÖNYVELŐIRODA – HASZNOS JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

Letölthető NAV tájékoztató füzet, amelyben az egyes adózási kérdésekről részletesen olvashat:

Nonprofit szervezetek adózása (2022-es füzet)