Közbeszerzési értékhatárok 2016

2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig a közbeszerzési értékhatárok:
közbeszerzés_hangya  
1. A Kbt. II. részének – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt –
alkalmazásakor:
 
Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:
– a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 135 000 euró, azaz 41 427 450 forint;
– a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 209 000 euró, azaz 64 135 830 forint;
– a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 230 152 500 forint.közbeszerzés
 
Építési beruházás esetén: 
– 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint.
 
Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 
– 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint.

 
Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:
– a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árura akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 135 000 euró, azaz 41 427 450 forint;
– a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 209 000 euró, azaz 64 135 830 forint;
 
2. A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatár:
 
Árubeszerzés, valamint szolgáltatásmegrendelés esetén: 418 000 euró, azaz 128 271 660 forint. Építési beruházás esetén: 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint.
A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra: 1 000 000 euró, azaz 306 870 000 forint.
Tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: 418 000 euró, azaz 128 271 660 forint.
 
II. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok
 
A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a költségvetési törvényben kell meghatározni évente. Ennek megfelelően a Magyarország 2016. évi köz-ponti költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény a 68. §-ában a következőképpen rögzíti 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban irányadó, általános forgalmi adó nélkül számított nemzeti közbeszerzési értékhatárokat.
 
1. A Kbt. III. részének – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – alkalmazásakor:
 pénzteremtés
Árubeszerzés esetén: 8 millió forint,
Építési beruházás esetén: 15 millió forint,
Építési koncesszió esetén: 100 millió forint,
Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint,
Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint.
 
2. A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár:
 
Árubeszerzés esetén: 50 millió forint,
Építési beruházás esetén: 100 millió forint,
Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint,
Építési koncesszió esetén: 200 millió forint,
Szolgáltatási koncesszió esetén: 100 millió forint.